NORBIT AQUA

Complete light solutions and innovative sensors for the aquaculture industry

Header background image

NORBIT er nå medlem av Torskenettverket

NORBIT er glade for å meddele at vi nå er medlem av Torskenettverket, som jobber for en bærekraftig torskeoppdrettsnæring i samarbeid med næring, FOU og myndigheter.

Torskenettverket er en medlemsorganisasjon som består av 50 medlemmer med interesse innenfor torskeoppdrett. Det er et nasjonalt nettverk med aktører fra hele landet og fra hele verdikjeden. Nettverket har som målsetting å utvikle nasjonale bærekraftige standarder for drift av en torskeoppdrettsnæring.  Det skal samarbeides for å øke konkurransekraften for næringen.

Suniva Kui, Sales Manager NORBIT Aqua:Vi i NORBIT er glad for å kunne bidra i et samarbeid hvor fiskevelferd og bærekraft står høyt. Viktigheten av arbeidet som gjøres her legger grunnlaget for videre vekst til et framtidsrettet torskeoppdrett”

Les mer om Torskenettverket HER


NORBIT is pleased to announce that we are now a member of the Cod Network, which works for a sustainable cod farming industry in collaboration with industry, R&D, and authorities.

The cod network is a membership organization of 50 members interested in cod farming. It is a national network with members from all over the country and from the entire value chain. The network aims to develop national sustainability standards for operating in the cod farming industry, and to increase the competitiveness for the industry.

Sunniva Kui, Sales Manager NORBIT Aqua: “We at NORBIT are happy to contribute to a collaboration where fish welfare and sustainability are highly valued. The work’s importance lays the foundation for further growth in future-oriented cod farming.”