NORBIT AQUA

Complete light solutions and innovative sensors for the aquaculture industry

Header background image

NORBIT at Havbruk Midt 2023

Lys: er det bare å skru på bryteren eller? Bruk av ny teknologi omfatter også lyskildene som benyttes i oppdrett, men vet vi nok til å utnytte potensialet med denne teknologien? Tenner vi lyset til rett tid, har vi nok og riktig type lys, hvor dypt og hvordan skal lyskildene settes?

Spørsmålene er mange og flere, men heldigvis begynner vi nå å vite mer basert på både mangeårig erfaring fra dyktige oppdrettere og en rekke vitenskapelige publikasjoner. 1. februar vil Guttorm Lange (Product Director, NORBIT Aqua) gi en liten smakebit på hvor vi står og hva som kan være mulig potensiale med ny lysteknologi.  Se foredraget på Årsmøtet Havbruk Midt, Britannia Hotell i Trondheim. 

Program / Schedule: HERE


The use of new technology also includes the light sources used in farming, but do we know enough to exploit the potential of this technology? Is the timing, type, depth, and positioning of the light optimal?

There are many questions about using lights for fish farming. Fortunately, we’ve been growing our knowledge based on experience and research about the topic. Come see Guttorm Lange’s (Product Director, NORBIT Aqua) talk about using lights for fish farming at the annual “Havbruk Midt” meeting in Trondheim.

Program / Schedule: HERE